Høylandet legekontor

Velkommen til legekontoret

Bestilling av time:

Man bestiller time pr. tlf eller ved oppmøte. Det er ingen faste telefontimer til legene.

Legevakt:

Nasjonalt legevaktnr. 116 117. Øyeblikkelig hjelp: 113

Fra 1. juli 2019 har Høylandet kommune inngått samarbeidsavtale om legevakt med Midtre Namdal Samkommune/nye Namsos kommune for tidsrommet 15:30 - 23:00 på ukedager og kl 08:00 - 23:00 på helge og høytidsdager.

Legevakten vil ha base på Sykehuset Namsos. Legevaktslokalene ligger i tilknytning til lokalene for akuttmottaket ved Sykehuset Namsos

Ansatte:

Kontoret har 4 leger, derav 2 leger som er spesialist i allmennmedisin, samt sykepleiere og sekretær:

  • Kommuneoverlege Gerd Niebelschutz
  • Kommunelege Realf Ording Hegesen
  • 2 turnusleger.
  • Kontorleder/kreftsykepleier Berit Lona
  • Sykepleier Joar Haugan
  • Helsesekretær Lena Alte Almås

Betaling:

Egenandeler kan betales på betalingsautomat. Der kan man bruke kort, kontant eller faktura.

Medisinbestilling:

Pr. telefon tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Åpningstid Legekontoret Alle hverdager Tlf 74 32 49 00. Legevakt: 116117. Øyeblikkelig hjelp: 113
Åpningstid Legekontoret
Kontoret 08.00-15.30
Telefontid 09.00-11.00 13.00-15.00
Laboratoriet 08.30-14.30