TT-ordningen

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt iTrøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. 

Søknad om kort sendes kommunen.

Mer informasjon om TT-ordningen finner du ho www.trondelagfylkes.no