Perkeringsbevis - Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilførere/passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. De som innvilges P-kort får det for å lette parkeringssituasjonen. Brukere som har P-kort må selv orientere seg for hvor det er fritak fra å betale f. eks i bomring eller parkeringsplasser. (Det er forskjellig praksis på kommunale og private håndhevede parkeringsplasser).
Ved ferjeavganger er det viktig å vise frem kortet slik at man kan få parkert på en mer hensiktsmessig plass.

 

Klikk for stort bilde

Kriterier og vilkår for tjenesten:
Parkeringstillatelse gis til bilførere/passasjer som er rullestolbruker eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. Problem med å bære er ikke godkjent årsak. Det gis kun parkeringstillatelse i forbindelse med bosted, arbeid og / eller annen aktivitet. Det er viktig at disse punktene fylles ut.
Søknadene blir innvilget for en viss tid.

Parkeringskort for forflytningshemmede er en tjeneste som det må søkes om. 

Det er to søknadskjemaer:
et egenerklæringsskjema som søker skal fylle ut og et legeerklæringsskjema.

Det er visse kriterier og spørsmål som blir vektlagt ved en evt. innvilgelse av Parkeringskort for forflytningshemmede, så alle punktene må fylles ut ellers kan søknaden bli returnert.
Det er viktig at søknadskjemaene som er ment for "Parkeringskort for forflytningshemmede" blir brukt.
Passfoto må vedlegges søknaden.
Søknadskjemaer tildeles ved henvendelse til rehabiliteringstjenesten eller lastes ned her.