Betalingssatser omsorgstjenester

Satsene er vedtatt av kommunestyret. Gjeldende for 2018.

Egenandel trygghetstelefoner: (Priser 2018)
Egenandel trygghetstelefoner:
155,- pr mnd

 

Kortidsopphold ved sykheimen Gjelder for de første 60 døgn. (Priser 2018)
Kortidsopphold ved sykheimen
155,- pr døgn

 

Dag/nattopphold ved sykeheimen: (Priser 2018).
Dag/nattopphold ved sykeheimen:
Pr døgn
80,-

 

 Liste : Egenandel trygghetstelefoner:

 

 Liste : Matpriser

 

 Liste : Forbruksvarer ved bading