Betalingssatser omsorgstjenester

Satsene er vedtatt av kommunestyret. Gjeldende for 2018.

Hjemmehjelp og boveiledning Det betales for hjelp inntil 28 timer pr. mnd. Hjelp ut over dette er gratis. Husstander med inntekt under 2G har maks betaling på kr 200,- pr. mnd. (Priser 2018).
Hjemmehjelp og boveiledning
Netto inntekt Antall G Pris pr. time
Under 185.152 Inntil 2 G 73,-
185.152 - 277.728 2 - 3 G 113,-
277.728 - 370.304 3 - 4 G 148,-
370.304 - 462.880 4 - 5 G 194,-
Fra 462.880,- Over 5 G 225,-

 

Kortidsopphold ved sykheimen Gjelder for de første 60 døgn. (Priser 2018)
Kortidsopphold ved sykheimen
155,- pr døgn

 

Dag/nattopphold ved sykeheimen: (Priser 2018).
Dag/nattopphold ved sykeheimen:
80,- pr døgn

 

Egenandel trygghetstelefoner: (Priser 2018)
Egenandel trygghetstelefoner:
155,- pr mnd

 

Matpriser (Priser 2018)
Matpriser
Frokost Aftens Middag Storporsjon
39,- 39,- 57,- 84,-

 

Forbruksvarer ved bading Gjelder de som kommer utenfra og bruker institusjonens bad og utstyr. (Priser 2018)
Forbruksvarer ved bading
39,- pr bad