Fysioterapi/habilitering og rehabilitering

Formål

Rask og tverrfaglig bistand til egen habiliterings-/rehabiliteringsprosess.

Øke brukers mulighet til å øke sin funksjonsevne, leve mest mulig selvstendig og kunne delta sosialt og i samfunnet rundt seg.

Bidra til å forebygge livsstilssykdommer.

Fokus på hverdagsrehabilitering.

Gi mulighet til å være mulig aktiv i eget liv.

Gi bruker en opplevelse av livskvalitet.

 

Aktuelle smarbeidspartnere

Internt
Hjemmetjeneste, sykeheim, psykiatrisk sykepleier, privatpraktiserende fysioterapeuter, ledende helsesøster, NAV, barnehage, skole, andre kommunale tjenesteområder.

Eksternt
 

 • Samarbeidsavtale med privatpraktiserende fysioterapeuter.
   
 • Samarbeidsavtale med Namdal Rehabilitering IKS.
   
 • Logoped.
   
 • Tjenesteavtaler med Helse Nord-Trøndelag HF. - Spesielt tjenesteavtale 2.

 

Tjenester

  • Forebygging, undersøkelse og behandling.
  • Fysioterapi i helsestasjon, barnehage og skole.
  • Utredning og behandling av brukere i institusjon og heldøgns omsorg og pleie.
  • Rehabiliteringskoordinator. Herunder kontaktledd mot Namdal Rehabilitering IKS.
  • Parkeringsbevis til funksjonshemmede.
  • Kurs og veiledning knyttet til livsstilssykdommer.
  • Søknad og formidling av hjelpemidler.
  • Veiledning av øvrige ansatte.

 

Henvisning/tildeling av tjenester

 

Henvisning fra fastlege eller Helse Nord-Trøndelag HF.

Henvendelser fra øvrige kommunale tjenesteområder.

Lavterskel – Den enkelte innbygger kan ta direkte kontakt.

Enkelte tjenester krever søknad.

 

Møtevirksomhet

 

Teamleder har, i samråd med øvrige personellressurser, ansvar for å etablere en fast møtestruktur i teamet ut fra behov.

Behov for fast møtestruktur med interne og eksterne samarbeidspartnere vurderes.

Publisert av Inger Sofie Aune Johannessen. Sist endret 26.10.2018 13.53
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Kristin Jenssen Østerås
Kommune fysioterapeut