Høylandet Frivilligsentral

Kontaktinformasjon:

Toril Juul Kjøglum

Tlf: 74 32 16 30/ 906 02 218

E-post:  torfrivi@frisurf.no 

Åpningstider mandag - fredag kl. 08:00 - 14:00.

Torsdager fra kl. 10:00 - 14:00 i regi av Mental Helse

Publisert av Inger Sofie Aune Johannessen. Sist endret 02.11.2015

Sentralen er i hovedsak en uforpliktende og sosial møteplass.  Tilgjengelig og tilrettelagt for alle.

Vår aktivitetskalender ser slik ut:

 • Strikkekaffe annenhver mandag kl. 10:30
 • Tirsdager - stavgang/trim i regi av psyk.team. Oppmøte på Frivilligsentralen kl. 13:00. 
 • Onsdager - skotthyllkasting vår/sommer. Pilkasting på høst/vinter fra kl. 10:30 - 13:00 i regi av LHL.
 • Loppebua/bruktbutikk åpen tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10:00 - 14:00, eller ved behov.
 • Det arrangeres bussturer med guiding og opplevelser både på vår og høst i samarbeid med pensjonistlaga i kommunen.
 • Vi organiserer handleturer før jul.
 • I samarbeid med mental helse og pensjonistlaga arrangerer vi julebord med underholdning.
 • Mental Helse har åpent på torsdager med frokost/lunsj og serverer middag siste torsdag i måneden. 
 •  Vi har samarbeid med MH om lunsjer og andre aktiviteter også. 
 • Festmøter med ulik tematikk, underholdning, allsang i samarbeid med pensjonistlaget.
 • Stort samarbeid med lag og foreninger i Høylandet om diverse aktiviteter, eks. aktivtetskveld på idrettsbanen.
 • Er med som organisator for i.l. Hållingens julekalender.
 • Salg av historelagets kalender.

Vi leier også  ut Frivilligsentralen til møter og selskaper.