Barnevernvakt

Indre Namdal barnevern ble fra i dag, 10.03.17, deltaker i felles barnevernvaktordning i Nord-Trøndelag. Det er Steinkjer kommune som er vertskommune for vakta, som har tilhold på politistasjon i Steinkjer.

 

Dagens åpningstid: Barnevernvakta åpner fredager klokka 18:00 og stenger søndager klokka 24:00.

Telefon:404 29 138 / 489 55 599.