Publisert 22.03.2019
Fibertjenester HK.jpg

 

Publisert 26.02.2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 26. februar 2019.

 

Publisert 26.02.2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 legger Høylandet kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i tre uker fra 26. februar 2019.

 

 

 

Publisert 25.02.2019
Leiligheter Elveparken.jpg

Nye leiligheter i Høylandet sentrum. Vi hadde 28.02.2019 visning med eiendomsmegler. Ønsker du fortsatt og ta en titt i leilighetene, ta kontakt med Rune Kristiansen på Servicekontoret.

Publisert 24.01.2019
gjygj

 

Planprogrammet for detaljregulering Haugåsen hyttefelt er nå ute på høring. Høringsperioden avsluttes 13.mars.19.

Haugåsen Hyttefelt er en detaljering av arealet F9 i kommuneplanens arealdel. De 7 grunneierne som ligger innenfor område F9 i kommuneplanen for Høylandet, har arbeidet et 10-år for å realisere muligheten til å utnytte deler av utmarksområder til fritidsbebyggelse. Helt siden prosjektet «Hytter som næring» ble gjennomført er det arbeidet for å komme fram til et offentlig akseptgrunnlag. Planavgrensningen nå satt etter at avsluttende mekling med reindriftsinteresser gjennom Fylkesmannen har definert ytre plangrense for framtidig fritidsbebyggelse i området.

Planområdet omfatter eiendommene 99/1, 99/2, 99/10, 100/1, 100/2, 100/3, 100/12 og 102/1.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye områder for fritidsboliger med tilhørende friluftsanlegg. Utvelgelse av områder skjer med grunnlag i aktuelle sektorhensyn, samt tilgjengelighet, områdekarakter og brukskvaliteter i og rundt aktuelle byggeområder. Planarbeidet skal gi grunnlag for å utvikle aktuelle områder i vestre del av Haugåsen til byggeområde for hyttebygging og tilrettelegge øvrige områder mot et attraktivt friluftsliv.

Planprogram: https://www.hoylandet.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=25&FilId=457

Kartdel: https://www.hoylandet.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=25&FilId=458

Spørsmål eller innspill til planarbeidet kan rettes til Inger Hilde Solstad, tlf. 91371339, inger.solstad@hoylandet.kommune.no,  eller til postmottak@hoylandet.kommune.no.

 

 

 

 

Publisert 27.09.2018
Posten

Fra 1. oktober får Høylandet og Kongsmoen nye postnummer:

De nye nummerene er:

7877 Høylandet

7876 Kongsmoen. 

Postboksanlegget ved Høylandet Post i Butikk får 7878 Høylandet.

Publisert 10.09.2018
helsefag.jpg

Det er nå flere ledige stillinger ved miljøarbeidertjenesten i Høylandet kommune. Både vikariat og fast. 

Publisert 15.08.2018
Laks

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag har 12.08.2018 gjort følgende vedtak:

Fisket i elvene i Bjøra, Eida, Søråa og Flåttelva utvides fra og med 16. august 2018 til og med 31. august 2018 på følgende betingelser:

* At vassføringa er mer enn 5 m3/s (målt ved utløp Grongstadvatn)

* Det kan kun foregå overflatefiske (mark uten søkke og flue uten synkesnøre)

 

Publisert 18.07.2018
skogbrann2.jpg

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Brannvesenet kan ikke vurdere forholdene der du tenker å gjøre opp ild. Vi kan heller ikke gi deg annet råd enn at det er et generelt forbud, og at vi absolutt ikke anbefaler å gjøre opp ild når skogbrannfaren er høy. Hvis du likevel velger å gjøre opp ild, er det du som har vurdert at dette er trygt. Ved brannspredning er det DU som har ansvaret!

 

Det er kommet en del spørsmål om dis og røyklukt. Dette skyldes de store skogbrannene vi har på svensk side. Vi ber folk være ekstra forsiktig og varsle tidlig ved mistanke om skogbrann.

 

Tommy Tørring

Brannsjef 

Publisert 21.06.2018
Helsearbeider

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen (Trøndelag) med ca. 1 260 innbyggere. Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap gjennom blant annet Norsk revyfestival.

Høylandet kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale Kommunebarometeret gjennom flere år.

Høylandet kommune lyser nå ut flere ledige stillinger innen helse.

Sjekk her!

Fant du det du lette etter?