Ledige stillinger
Publisert 06.08.2018
NAV 2.png

NAV Høylandet søker sosionom/veileder i 50 % fast stilling, i kombinasjon med inntil 50 % midlertidig stilling ved NAV Grong.

Stillingen er en kommunal stilling og tilsetting blir i Høylandet kommune. Arbeidssted blir både på NAV Høylandet og NAV Grong. 50 % midlertidig stilling på NAV Grong gjelder i første omgang ut 2018, men mulighet for forlengelse og fast ansettselse.