Ledige stillinger
Publisert 21.06.2018

Endring av  tjenestebehov i miljøarbeidertjenesten medfører nye stillinger:

2 faste stillinger à  60 % for helsefagutdannet eller andre med relevant kompetanse/praksis. Turnes med kveld og hvilende nattevakt. Tiltredelse: 01.09.2018.

Publisert 21.06.2018

En av de ansatte i miljøarbeidertjenesten skal ut i fødselspermisjon. Vi trenger derfor vikar i 75 % stilling f.o.m. 07.10.2018 t.o.m. medio august 2019. Vernepleier foretrekkes, men helsefagarbeider og andre med utdanning innenfor helse kan også søke. Stillingen inngår i turnus. 

Publisert 21.06.2018

Endringer i tjenestebehov i miljøarbeidertjenesten medfører nye stillinger: 

2 faste stillinger à 100 % som personlig assistent med helsefaglig utdanning eller annen relevant kompetanse. Oppstart er fra og med 01.09.18 og inngår i turnus med arbeid på helg og hvilende nattevakt.

Publisert 21.06.2018

Brukerstyrt personlig assistent søkes til gutt født i 2000. Jeg er mentalt frisk, men har en muskelsykdom som gjør at jeg er helt avhengig av motorisert rullestol og trenger assistanse for å fungere i hverdagen. Jeg bor i en tilpasset hybel på Høylandet. Stillingen gjelder fra 01.09.2018 og 1 år med mulig forlengelse og utgjør 95 % stilling.

Publisert 21.06.2018

Høylandet kommune har ledig vikariat i 100 % stilling ved helsestasjonen/skolehelsetjenesten fra 01.09. 2018 t.o.m. 31.08. 2019.

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen (Trøndelag) med ca. 1 260 innbyggere. Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap gjennom blant annet Norsk revyfestival.

Høylandet kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale Kommunebarometeret gjennom flere år.

 

Publisert 12.06.2018
arrangementskoordinator_2.jpg

Høylandet kommune og Norsk Revy går sammen for å utvikle lokalsamfunnet i bygda vår. Derfor er vi nå på jakt etter deg som vil være med på en innovativ satsing for framtidas Høylandet.