Ledige stillinger
Publisert 14.03.2019
Lærerstillinger høst 2019.jpg

 H

 

øylandet kulturskole tilbyr et relativt bredt spekter av ulike typer instrumentopplæring, gruppeundervisning på dans, lyd -og sceneproduksjon, musikkmoro og visuell kunst. Vi har 90 elever i kulturskolen. Kulturskolen vår er en møteplass der barn og unge skal få videreutvikle sine kulturelle interesser og ferdigheter. Vi arbeider med å utvikle elevenes musikalske og skapende evner, med fokus på mestring, trivsel og begeistring. Innføring av rammeplan for kulturskolen vil stå sentralt i skoleåret 19/20.

Publisert 14.03.2019
Lærerstillinger høst 2019.jpg

 

Høylandet barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 180 elever. Vi arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø som skaper motivasjon og engasjement. Vår visjon er å ha rom for alle og blikk for den enkelte. Utviklingsområder i år er vurdering for læring og digital kompetanse, mens innføring av fagfornyelsen vil stå sentralt i skoleåret 19/20.