Ledige stillinger
Publisert 29.05.2019

Er du glad i å jobbe med tall, har tilstrekkelig kompetanse og liker utfordringer? Da har vi kanskje jobben for deg?

Vi søker ny økonomisjef, da nåværende skal over i annen stilling.

Publisert 23.05.2019

Brukerstyrt personlig assistent for

19-årig ung mann med nedsatt funksjonsevne.

 

Publisert 23.05.2019

Høylandet barnehage er en 4 avdelings barnehage med til sammen 55 barn. I løpet av høsten 2019 vil det stå ferdig en ny småbarnsavdeling og personalfløy. Over år har barnehagens fokus vært realfag, språk, leik og sosial kompetanse. Vi har egen spespedkoordinator som følger opp enkeltbarn. Har tett samarbeid med de andre barnehagene i Indre Namdal. 

Publisert 14.05.2019
Prosjektleder bygg og eiendom

 

For å kunne ivareta de ulike oppgavene trenger vi derfor å styrke vår tekniske avdeling med en PROSJEKTLEDER PÅ BYGG OG EIENDOM i 100 % stilling for en prosjektperiode på 2 år med muligheter for forlengelse. Tiltredelse: snarest. 

Publisert 10.05.2019
Helsearbeider

Høylandet kommune.
Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv.
Vi har gode tjenester til innbyggerne, og vi ligger høyt på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser.
Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje.

Avdeling for pleie og omsorg.
Avdelingen består av Høylandet livsgledehjem og hjemmetjenesten.
Høylandet livsgledehjem tilbyr heldøgns pleie og er sertifisert av stiftelsen Livsglede for Eldre. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen. Det er 25 plasser, inkludert 2 plasser for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri.
Hjemmetjenesten utøver sitt arbeid i brukernes egne hjem over hele kommunen. Det utføres faste oppdrag samt at de betjener trygghetsalarmer og øvrige tjenester ved behov.

Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene slik at brukerne kan bo hjemme lenger.
Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere.
Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. Vi har også et pågående prosjekt som omhandler lindrende behandling for hjemmeboende, og i 2019 skal vi delta i læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Les mer: 

Høylandet kommune       Livsglede for eldre    Velferdsteknologi i Namdalen (VINA)

Læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

 

  •  
Fant du det du lette etter?