Ledige stillinger
Publisert 31.01.2019

Vi trenger renholdere som kan være vikarer for våre ansatte renholdere under ferieavvikling sommeren 2019. Arbeidssteder vil være våre kommunale bygg som er i bruk i denne perioden.

 

Publisert 31.01.2019
Søker etter rektor

100 % vikarstilling som lærer fra og med d.d. Vikariatet er et svangerskapsvikariat samt oppdekking av øvrige vikarbehov. Varighet til 11. februar 2020, men vil bli søkt forlenget ut skoleåret 2019/2020.

 

Publisert 29.01.2019
helsearbeider.jpg

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal

avvikle sommerferie i perioden uke 26 – 33 og vi trenger derfor

vikarer i flg. stillinger:

 

Publisert 28.01.2019
helsestasjon for ungdom.png

Høylandet kommune har 4 helgestillinger ledig i pleie og omsorg, for tiden ved Høylandet livsgledeheim. Stillingen medfører arbeid hver tredje helg.