Ledige stillinger
Publisert 07.12.2018

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen med ca. 1260 innbyggere. Høylandet har flott natur med gode muligheter for et aktivt friluftsliv og et rikt kulturliv. For å styrke kultur og idrett er «Hållinghallen» under planlegging og den vil romme rekke aktiviteter som vil skape sosiale møteplasser for både barn, unge og voksne.

Høylandet er Norges midtpunkt for humor og galskap og det arrangeres Norsk Revyfestival hvert andre år, første mulighet er allerede til sommeren.

Vi har full barnehagedekning og har startet opp med utvidelse og renovering av barnehagen. En velutviklet læringsarena og et godt læringsmiljø gjør Høylandet Barne- og Ungdomsskole til en skole som over flere år har vist gode faglige resultater. Skolen med tilhørende gymsal og svømmehall er i lokaler som har gjennomgått en del oppgraderinger, men som over tid også vil måtte gjennomgå nye forbedringer.

I helsesektoren har vi en godt utbygd miljøarbeidertjeneste som er lokalisert i nye moderne lokaler. I pleie og omsorgtjenesten har vi en sykeheim som nå er i en fase hvor utbedringstiltak el. nybygg er nødvendig, og i disse lokalene har vi også eget produksjonskjøkken og et velfungerende legekontor med god dekning av leger.

Boligsatsing i kommunen gir oss snart nye innflyttingsklare leiligheter og flere nye er under planlegging.

Kommunen har også en del kommunale bygg og leiligheter som krever oppfølging i forhold til fortløpende vedlikehold og renovering. Arbeid i forhold til ny brannstasjon er også under utredning.

Kommunen jobber også med planer for den digitale infrastrukturen.

Høylandet kan tilby et bredt spekter av gode tjenester/tilbud, og har scoret høyt på det nasjonale kommunebarometeret gjennom flere år. Høylandet kommune som arbeidsgiver jobber for et lokalsamfunn med MOT.