Ansattoversikt


Oppvekst- og kulturenheten - Ansatte Høylandet skole

Ansatte i avdelingen Ansatte Høylandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 74 32 48 60 909 53 130 margit.aakre@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 950 23 334 marita.antonsen@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 915 87 856 emma.brauten1@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 416 31 860 lena.brondbo@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 926 21 546 else.borstad@skole.iktin.no
Fagarbeider 481 80 422 411 00 181 mia.daler@skole.iktin.no
Undervisningsinspektør/lærer 934 51 456 934 51 456 dagrun.fjerdingen@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 957 79 421 berit.fladvad@skole.iktin.no
Biblioteksjef/Sekretær 971 89 201 971 89 201 johanne.fossland@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 480 42 870 ann-kristin.granns@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 911 44 265 bjarnhild.grongstad@skole.iktin.no
Assistent 481 80 422 971 37 764 ellinor.grongstad@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 920 27 134 eva.gronnesby@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 918 61 033 eirik.haugen@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 416 21 833 gro.hildrum@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 958 69 125 anna.hognes@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 905 16 051 bente-kristin.hognes@skole.iktin.no
It-skole 975 11 889 975 11 889 stale.johansen@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 997 78 311 hmarkjo@skole.iktin.no
Assistent 481 80 422 470 53 213 ellen.kjolstad@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 901 97 828 trude.lestum@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 416 24 939 mari.husby@skole.iktin.no
Fagarbeider 74 32 48 60 990 47 548 ingun.lysberg@skole.iktin.no
Bibliotekassistent 993 22 535 ingeroddny@hotmail.com
Fagarbeider 481 80 422 971 93 283 ann-mari.moen@skoleiktin.no
Lærer 74 32 48 60 482 50 762 rune.moen@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 917 59 712 siri.morkved-romstad@skole.iktin.no
Fagarbeider 481 80 422 906 13 415 ingvil.okstad@skole.iktin.no
Lærer 928 23 873 928 23 873 grethe.pasche@skole.iktin.no
Rektor 948 23 264 948 23 264 inger.seem@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 416 18 663 elisabet.skarland@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 480 53 501 nore.sklett@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 917 25 926
Lærer 74 32 48 60 975 75 949 heidi.ulvin@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 908 86 652 svein.vang@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 934 22 940 morten.vengstad@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 414 41 617 marit.vikan@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 971 48 474 ragnhild.werstad@skole.iktin.no