Ansattoversikt


Oppvekst- og kulturenheten - Ansatte Høylandet skole

Ansatte i avdelingen Ansatte Høylandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 74 32 48 60 909 53 130
Lærer 74 32 48 60 950 23 334
Lærer 74 32 48 60 954 48 720
Lærer 74 32 48 60 915 87 856
Lærer 74 32 48 60 416 31 860
Lærer 74 32 48 60 926 21 546
Fagarbeider 481 80 422 411 00 181
Undervisningsinspektør/lærer 934 51 456 934 51 456
Lærer 74 32 48 60 957 79 421
Biblioteksjef/Sekretær 971 89 201 971 89 201
Lærer 74 32 48 60 480 42 870
Lærer 74 32 48 60 911 44 265
Assistent 481 80 422 971 37 764
Lærer 74 32 48 60 920 27 134
Lærer 74 32 48 60 918 61 033
Lærer 74 32 48 60 416 21 833
Lærer 74 32 48 60 958 69 125
Lærer 74 32 48 60 905 16 051
It-skole 975 11 889 975 11 889
Lærer 74 32 48 60 997 78 311
Assistent 481 80 422 470 53 213
Lærer 74 32 48 60 901 97 828
Lærer 74 32 48 60 416 24 939
Fagarbeider 74 32 48 60 990 47 548
Bibliotekassistent 993 22 535
Fagarbeider 481 80 422 971 93 283
Lærer 74 32 48 60 482 50 762
Lærer 74 32 48 60 917 59 712
Fagarbeider 481 80 422 906 13 415
Lærer 928 23 873 928 23 873
Rektor 948 23 264 948 23 264
Lærer 74 32 48 60 416 18 663
Lærer 74 32 48 60 480 53 501
Lærer 74 32 48 60 917 25 926
Lærer 74 32 48 60 975 75 949
Lærer 74 32 48 60 908 86 652
Lærer 74 32 48 60 934 22 940
Lærer 74 32 48 60 414 41 617
Lærer 74 32 48 60 971 48 474