Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ledende helsesøster 74 32 49 20 907 93 183 lena.almaas@hoylandet.kommune.no
Prosjektleder Velferdsteknologi 970 59 320 kjell.arntzen@hoylandet.kommune.no
Avd.leder Miljøarbeidertjenesten 74 32 49 44 900 12 907 liss.tone.engan@hoylandet.kommune.no
Ruskoordinator 74 32 49 10 916 12 894 rune.gronbeck@hoylandet.kommune.no
Saksbehandler NAV/sekretær 74 32 49 11 annvor.hagnes@hoylandet.kommune.no
Saksbehandler omsorg 74 32 49 32 995 09 978 wenche.hammer@hoylandet.kommune.no
74 32 49 40
55 55 33 33
Avd.leder pleie og omsorg 74 32 49 31 hilde.larssen@hoylandet.kommune.no
Kreftsykepleier 74 32 49 00 469 17 811
Kommunelege 74 32 49 00 gerd.niebelschutz@hoylandet.kommune.no
Spesial sykepleier 74 32 49 22 ann.jorun.okstad@hoylandet.kommune.no
Leder kjøkken 74 32 49 36 hilde.formo.olsen@hoylandet.kommune.no
Kommunalsjef helse og omsorg 74 32 48 05 975 21 096 bernt.opdal@hoylandet.kommune.no
Avd.leder hjemmetjenesten 74 32 49 34 971 79 579 else.pedersen@hoylandet.kommune.no
Jordmor 74 32 49 21 990 46 716 anne.judith.skarland@hoylandet.kommune.no
Vernepleier 74 32 49 46 958 31 144
Kommune fysioterapeut 74 32 49 23 kristin.jenssen.osteras@hoylandet.kommune.no
Sekretær omsorg 74 32 49 33 grethe.arsandoy@hoylandet.kommune.no

Kirkekontoret i Høylandet

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Høylandet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirketjener 74 32 48 90 970 47 790
Kirkeverge 74 32 48 90 976 43 925 kirkekontoret@hoylandet.kommune.no
Prest 954 94 938

Oppvekst- og kulturenheten - Ansatte Høylandet skole

Ansatte i avdelingen Ansatte Høylandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 74 32 48 60 margit.aakre@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 marita.antonsen@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 emma.brauten1@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 67 else.borstad@skole.iktin.no
Barne- og ungdomsarbeider 74 32 48 60 mia.daler@skole.iktin.no
Lærer/Inspektør 74 32 48 69 dagrun.fjerdingen1@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 ann-kristin.granns@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 bjarnhild.grongstad@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 eva.gronnesby@skole.iktin.no
74 32 48 60 eirik.haugen@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 gro.hildrum@skole.iktin.no
74 32 48 60 anna.hognes@skole.iktin.no
74 32 48 60 bente-kristin.hognes@skole.iktin.no
lærer 74 32 48 60 hmarkjo@skole.iktin.no
Assistent 74 32 48 60 ellen.kjolstad@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 trude.lestum@skole.iktin.no
Assistent 74 32 48 60
Adjunkt 74 32 48 60 ingunn.mediaas@skole.iktin.no
Barne- og ungdomsarbeider - SFO 74 32 48 70 ann-mari.moen@skoleiktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 siri.romstad@skole.iktin.no
Barne- og ungdomsarbeider 74 32 48 60 ingvil.okstad@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 grethe.pasche@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 elisabet.skarland@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 rune.storli@skole.iktin.no
74 32 48 60 kristin.seternes@skole.iktin.no
Lærer/rådgiver 74 32 48 60 heidi.ulvin@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 svein.vang@skole.iktin.no
Spes.ped.leder 74 32 48 60 ingebjorg.veivaag@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 morten.vengstad@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 marit.hoddo@skole.iktin.no

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 32 48 03 915 93 320 hege.nordheim-viken@hoylandet.kommune.no

Utviklingsavdelingen - Vaktmesterteam/renholdere

Ansatte i avdelingen Vaktmesterteam/renholdere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholdsleder
Fagarbeider teknisk drift 474 15 091
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 975 46 305
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 900 29 797
Potet
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 916 65 741
Vakttelefon teknisk drift 74 32 48 35 907 78 182
Fagarbeider teknisk drift 907 48 836