Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ledende helsesøster 907 93 183 lena.almaas@hoylandet.kommune.no
Prosjektleder Velferdsteknologi 970 59 320 kjell.arntzen@hoylandet.kommune.no
Saksbehandler NAV sos. tjenester 458 37 302 anne.brondbo@hoylandet.kommune.no
Spesialergoterapeaut 932 55 640 jorunn.eide@hoylandet.kommune.no
Avd.leder miljøarbeidertjenesten 900 12 907 liss.tone.engan@hoylandet.kommune.no
Rus-/SLT-koordinator 456 10 088 rune.gronbeck@hoylandet.kommune.no
Saksbehandler omsorg 468 81 463 wenche.hammer@hoylandet.kommune.no
Frisklivskoordinator 916 12 894 margareth.saur.heiland@hoylandet.kommune.no
481 16 633
55 55 33 33
Livsglede 416 41 229 inger.sofie.johannessen@hoylandet.kommune.no
Leder legekontoret/Kreftsykepleier 469 17 811
Kommunelege 903 62 919 gerd.niebelschutz@hoylandet.kommune.no
Leder kjøkken 907 10 231 hilde.formo.olsen@hoylandet.kommune.no
Kommunalsjef helse og omsorg 975 21 096 bernt.opdal@hoylandet.kommune.no
Avd.leder hjemmetjenesten 481 16 633 else.pedersen@hoylandet.kommune.no
Jordmor 907 98 046 anne.judith.skarland@hoylandet.kommune.no
Avd.leder pleie og omsorg 974 10 920 rolf.velde@hoylandet.kommune.no
Vernepleier 958 31 144
Kommune fysioterapeut 932 18 640 kristin.jenssen.osteras@hoylandet.kommune.no
Sekretær omsorg 994 68 854 grethe.arsandoy@hoylandet.kommune.no

Oppvekst- og kulturenheten - Ansatte Høylandet skole

Ansatte i avdelingen Ansatte Høylandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 74 32 48 60 909 53 130 margit.aakre@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 950 23 334 marita.antonsen@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 915 87 856 emma.brauten1@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 416 31 860 lena.brondbo@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 926 21 546 else.borstad@skole.iktin.no
Fagarbeider 481 80 422 411 00 181 mia.daler@skole.iktin.no
Undervisningsinspektør/lærer 934 51 456 934 51 456 dagrun.fjerdingen@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 957 79 421 berit.fladvad@skole.iktin.no
Biblioteksjef/Sekretær 971 89 201 971 89 201 johanne.fossland@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 480 42 870 ann-kristin.granns@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 911 44 265 bjarnhild.grongstad@skole.iktin.no
Assistent 481 80 422 971 37 764 ellinor.grongstad@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 920 27 134 eva.gronnesby@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 918 61 033 eirik.haugen@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 416 21 833 gro.hildrum@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 958 69 125 anna.hognes@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 905 16 051 bente-kristin.hognes@skole.iktin.no
It-skole 975 11 889 975 11 889 stale.johansen@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 997 78 311 hmarkjo@skole.iktin.no
Assistent 481 80 422 470 53 213 ellen.kjolstad@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 901 97 828 trude.lestum@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 416 24 939 mari.husby@skole.iktin.no
Fagarbeider 74 32 48 60 990 47 548 ingun.lysberg@skole.iktin.no
Bibliotekassistent 993 22 535 ingeroddny@hotmail.com
Fagarbeider 481 80 422 971 93 283 ann-mari.moen@skoleiktin.no
Lærer 74 32 48 60 482 50 762 rune.moen@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 917 59 712 siri.morkved-romstad@skole.iktin.no
Fagarbeider 481 80 422 906 13 415 ingvil.okstad@skole.iktin.no
Lærer 928 23 873 928 23 873 grethe.pasche@skole.iktin.no
Rektor 948 23 264 948 23 264 inger.seem@hoylandet.kommune.no
Lærer 74 32 48 60 416 18 663 elisabet.skarland@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 480 53 501 nore.sklett@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 917 25 926
Lærer 74 32 48 60 975 75 949 heidi.ulvin@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 908 86 652 svein.vang@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 934 22 940 morten.vengstad@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 414 41 617 marit.vikan@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 971 48 474 ragnhild.werstad@skole.iktin.no

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 915 93 320 hege.nordheim-viken@hoylandet.kommune.no

Samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT ROH-computer 480 44 023
IT ROH-computer 458 67 995
IKT IN 911 90 943
IT ROH-computer 908 50 654
Skatteoppkrever 941 78 000 skatteoppkreveren@midtre-namdal.no

Utviklingsavdelingen - Vaktmesterteam/renholdere

Ansatte i avdelingen Vaktmesterteam/renholdere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholdsleder 472 53 590
Fagarbeider teknisk drift 474 15 091
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 975 46 305
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 900 29 797
Potet
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 916 65 741
Vakttelefon teknisk drift 907 78 182
Fagarbeider teknisk drift 907 48 836