Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ledende helsesøster 907 93 183 lena.almaas@hoylandet.kommune.no
Prosjektleder Velferdsteknologi 970 59 320 kjell.arntzen@hoylandet.kommune.no
Spesialergoterapeaut 932 55 640 jorunn.eide@hoylandet.kommune.no
Avd.leder miljøarbeidertjenesten 900 12 907 liss.tone.engan@hoylandet.kommune.no
Rus-/SLT-koordinator 456 10 088 rune.gronbeck@hoylandet.kommune.no
Saksbehandler NAV sos. tjenester 941 31 120 annvor.hagnes@hoylandet.kommune.no
Saksbehandler omsorg 468 81 463 wenche.hammer@hoylandet.kommune.no
Frisklivskoordinator 916 12 894 margareth.saur.heiland@hoylandet.kommune.no
481 16 633
55 55 33 33
Livsglede 416 41 229 inger.sofie.johannessen@hoylandet.kommune.no
Leder legekontoret/Kreftsykepleier 469 17 811
Kommunelege 903 62 919 gerd.niebelschutz@hoylandet.kommune.no
Leder kjøkken 907 10 231 hilde.formo.olsen@hoylandet.kommune.no
Kommunalsjef helse og omsorg 975 21 096 bernt.opdal@hoylandet.kommune.no
Avd.leder hjemmetjenesten 481 16 633 else.pedersen@hoylandet.kommune.no
Jordmor 907 98 046 anne.judith.skarland@hoylandet.kommune.no
Avd.leder pleie og omsorg 974 10 920 rolf.velde@hoylandet.kommune.no
Vernepleier 958 31 144
Kommune fysioterapeut 932 18 640 kristin.jenssen.osteras@hoylandet.kommune.no
Sekretær omsorg 994 68 854 grethe.arsandoy@hoylandet.kommune.no

Kirkekontoret i Høylandet

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Høylandet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirketjener 970 47 790
469 20 142
Prest 954 94 938
Kirkeverge 976 43 925 kirkekontoret@hoylandet.kommune.no

Oppvekst- og kulturenheten - Ansatte Høylandet skole

Ansatte i avdelingen Ansatte Høylandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 909 53 130 margit.aakre@skole.iktin.no
Lærer 950 23 334 marita.antonsen@skole.iktin.no
Adjunkt 915 87 856 emma.brauten1@skole.iktin.no
Adjunkt 926 21 546 else.borstad@skole.iktin.no
Barne- og ungdomsarbeider 411 00 181 mia.daler@skole.iktin.no
Adjunkt/undervisningsinspektør 934 51 456 934 51 456 dagrun.fjerdingen@hoylandet.kommune.no
74 32 48 60 957 79 421 berit.fladvad@skole.iktin.no
Biblioteksjef/Sekretær 971 89 201 johanne.fossland@hoylandet.kommune.no
Adjunkt m/tilleggsutd. 480 42 870 ann-kristin.granns@skole.iktin.no
Adjunkt 911 44 265 bjarnhild.grongstad@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 eva.gronnesby@skole.iktin.no
Lektor 918 61 033 eirik.haugen@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 gro.hildrum@skole.iktin.no
74 32 48 60 958 69 125 anna.hognes@skole.iktin.no
74 32 48 60 bente-kristin.hognes@skole.iktin.no
975 11 889 975 11 889 stale.johansen@hoylandet.kommune.no
Adjunkt 997 78 311 hmarkjo@skole.iktin.no
Assistent 74 32 48 60 ellen.kjolstad@skole.iktin.no
Musikkskolerektor 416 48 424 kristin.kjolstad@hoylandet.kommune.no
Adjunkt 74 32 48 60 trude.lestum@skole.iktin.no
74 32 48 60 416 24 939 mari.husby@skole.iktin.no
Barne- og ungdomsarbeider 74 32 48 60
Adjunkt 74 32 48 60 ingunn.mediaas@skole.iktin.no
Bibliotekassistent 993 22 535 ingeroddny@hotmail.com
Barne- og ungdomsarbeider 74 32 48 60 ann-mari.moen@skoleiktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 siri.morkved-romstad@skole.iktin.no
Lærling 74 32 48 60
Barne- og ungdomsarbeider 74 32 48 60 ingvil.okstad@skole.iktin.no
Lærer 928 23 873 grethe.pasche@skole.iktin.no
Rektor 948 23 264 inger.seem@hoylandet.kommune.no
Adjunkt 74 32 48 60 elisabet.skarland@skole.iktin.no
74 32 48 60 480 53 501 nore.sklett@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 kristin.seternes@skole.iktin.no
Lærer/rådgiver 74 32 48 60 heidi.ulvin@skole.iktin.no
Lærer 74 32 48 60 svein.vang@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 morten.vengstad@skole.iktin.no
Adjunkt 74 32 48 60 marit.hoddo@skole.iktin.no

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 915 93 320 hege.nordheim-viken@hoylandet.kommune.no

Samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT ROH-computer 480 44 023
IT ROH-computer 458 67 995
IKT IN 911 90 943
IT ROH-computer 908 50 654
Skatteoppkrever 941 78 000 skatteoppkreveren@midtre-namdal.no

Utviklingsavdelingen - Vaktmesterteam/renholdere

Ansatte i avdelingen Vaktmesterteam/renholdere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholdsleder 472 53 590
Fagarbeider teknisk drift 474 15 091
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 975 46 305
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 900 29 797
Potet
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 916 65 741
Vakttelefon teknisk drift 907 78 182
Fagarbeider teknisk drift 907 48 836