Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær servicekontoret 901 06 542
Rådmann 450 96 975
Konsulent 958 71 407
Sekretær servicekontoret 976 75 037
74 32 48 00
IKT ansvarlig 450 96 975
416 41 229
Lønns- og personalkonsulent 977 36 464
Økonomisjef 418 96 876
Personalsjef 920 89 588
Flyktningekonsulent 913 25 215

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ledende helsesøster 907 93 183
Prosjektleder Velferdsteknologi 970 59 320
Spesialergoterapeaut 932 55 640
Avd.leder miljøarbeidertjenesten 900 12 907
Rus-/SLT-koordinator 456 10 088
Saksbehandler omsorg 468 81 463
Frisklivskoordinator 916 12 894
481 16 633
55 55 33 33
Livsglede 416 41 229
Leder legekontoret/Kreftsykepleier 469 17 811
Kommunelege 903 62 919
Leder kjøkken 907 10 231
Kommunalsjef helse og omsorg 975 21 096
Avd.leder hjemmetjenesten 481 16 633
Jordmor 907 98 046
Avd.leder pleie og omsorg 974 10 920
Vernepleier 958 31 144
Kommune fysioterapeut 932 18 640
Sekretær omsorg 994 68 854

Helse og omsorg - Avdelinger

Ansatte i avdelingen Avdelinger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117
970 72 213 414 73 775
74 32 49 00
952 83 329
456 10 088
469 02 558
468 62 520
907 61 582
970 26 943
481 16 633
74 32 49 30
900 96 845

Kirkekontoret i Høylandet

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Høylandet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kirketjener 970 47 790
469 20 142
Prest 954 94 938
Kirketjener 900 82 128
Kirkeverge 976 43 925

Oppvekst- og kulturenheten

Ansatte i avdelingen Oppvekst- og kulturenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
481 80 422
Kommunalsjef Oppvekst- og kultur 995 46 051
Rektor musikk- og kulturskolen 902 51 429
Bibloteksjef / sekretær skole 971 89 201
Ungdomsarbeider 482 62 220
910 02 990
Kulturkonsulent 416 41 229
IT skole 469 19 572
Rektor 948 23 264
Styrer Høylandet barnehage 473 00 479

Oppvekst- og kulturenheten - Ansatte Høylandet skole

Ansatte i avdelingen Ansatte Høylandet skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 74 32 48 60 909 53 130
Lærer 74 32 48 60 950 23 334
Lærer 74 32 48 60 954 48 720
Lærer 74 32 48 60 915 87 856
Lærer 74 32 48 60 416 31 860
Lærer 74 32 48 60 926 21 546
Fagarbeider 481 80 422 411 00 181
Undervisningsinspektør/lærer 934 51 456 934 51 456
Lærer 74 32 48 60 957 79 421
Biblioteksjef/Sekretær 971 89 201 971 89 201
Lærer 74 32 48 60 480 42 870
Lærer 74 32 48 60 911 44 265
Assistent 481 80 422 971 37 764
Lærer 74 32 48 60 920 27 134
Lærer 74 32 48 60 918 61 033
Lærer 74 32 48 60 416 21 833
Lærer 74 32 48 60 958 69 125
Lærer 74 32 48 60 905 16 051
It-skole 975 11 889 975 11 889
Lærer 74 32 48 60 997 78 311
Assistent 481 80 422 470 53 213
Lærer 74 32 48 60 901 97 828
Lærer 74 32 48 60 416 24 939
Fagarbeider 74 32 48 60 990 47 548
Bibliotekassistent 993 22 535
Fagarbeider 481 80 422 971 93 283
Lærer 74 32 48 60 482 50 762
Lærer 74 32 48 60 917 59 712
Fagarbeider 481 80 422 906 13 415
Lærer 928 23 873 928 23 873
Rektor 948 23 264 948 23 264
Lærer 74 32 48 60 416 18 663
Lærer 74 32 48 60 480 53 501
Lærer 74 32 48 60 917 25 926
Lærer 74 32 48 60 975 75 949
Lærer 74 32 48 60 908 86 652
Lærer 74 32 48 60 934 22 940
Lærer 74 32 48 60 414 41 617
Lærer 74 32 48 60 971 48 474

Oppvekst- og kulturenheten - Høylandet barnehage, ped.ledere

Ansatte i avdelingen Høylandet barnehage, ped.ledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ped.leder 468 01 037
Spes.ped. 468 01 037
Ped.leder 468 10 345
Ped.leder 908 99 183
Ped.leder 468 10 345
Ped.leder 908 99 183
ped.leder 468 04 348

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 915 93 320

Samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT ROH-computer 480 44 023
IT ROH-computer 458 67 995
IKT IN 911 90 943
IT ROH-computer 908 50 654
Skatteoppkrever 941 78 000

Utviklingsavdelingen

Ansatte i avdelingen Utviklingsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk sjef 416 60 483
Prosjektleder bygg og eiendom 481 35 237
Jordbruksjef 902 55 397
Avd. ingeniør 902 92 000
Kommunalsjef næring og utvikling 913 71 339
Skogbruksjef 903 65 894

Utviklingsavdelingen - Vaktmesterteam/renholdere

Ansatte i avdelingen Vaktmesterteam/renholdere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Renholdsleder 472 53 590
Fagarbeider teknisk drift 474 15 091
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 975 46 305
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 900 29 797
Potet
Renholder
Fagarbeider teknisk drift 916 65 741
Vakttelefon teknisk drift 907 78 182
Fagarbeider teknisk drift 907 48 836