Vernepleier - 100 % fast stilling fra 01.08.2022

Vernepleier - 100 % fast stilling fra 01.08.2022

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 160 elever og 40 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  
 
På skolen vår arbeider aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. 

Arbeidsoppgaver 

Stillingen skal bidra til at tilbudet til elever med særskilte behov blir helhetlig og i tråd med faglige tilrådinger. Stillingen vil være både i skole og på SFO. 

Ønskede kvalifikasjoner:  

Vernepleier, eller annen relevant høyskoleutdanning. 
Ønskelig med relevant erfaring fra lignende arbeid i skole.  
Tegnspråkkompetanse  
Menn oppfordres til å søke 

Personlige egenskaper 

- støtte og veilede elever til å komme i læringsposisjon. 
• være en god relasjonsbygger,  
• evne til å skape god kontakt med barn som strever med sosiale relasjoner 
• kunne se «hele «eleven  
• en tydelig voksen med gode omsorgsevner. 
• er løsnings- og utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og samtidig kan jobbe selvstendig 
• kan jobbe strukturert og planlegge i tråd med kommunens og skolenes overordnede planer 

Vi tilbyr 

Stillingsstørrelse: 100 % fast stilling. 
Stillingstype: Fast dagtid (37,5 t arbeidsuke) 
Lønn i henhold til Hovedtariffavtalen 
Gode pensjonsordninger

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få hos rektor Eskil Skarland tlf. 916 39 441  eller epost: eskil.skarland@hoylandet.kommune.no
 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 
 For stillinger i skolen kreves politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (Jf. opplæringsloven §10-9) 

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema

Søknadsfrist: 28. april 2022

Til toppen