Varsel om igangsatt planarbeid - høring

I henhold til plan og bygningslovens §12-8 varsles med dette om igangsatt detaljregulering for Ryggkneppa – Haugland forretningsområde i  Høylandet kommune. Planområdet omfatter eiendommen 100/4 og 100/52 samt en del av 100/7 .

Formålet med planarbeidet å legge til rette for sentrumsutvikling ved å regulere dette til forretningsområde, grøntområde og andre sentrumsfunksjoner.

Forslaget til planprogram ble 15.05 vedtatt lagt ut på høring.

Planprogrammet ligger ute på høring her på hjemmesiden (PDF, 2 MB),  og ligger også tilgjengelig på Høylandet kommunes servicekontor. Berørte parter blir tilskrevet.

Frist for høringsinnspill settes til 12.7.18

 

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet kan rettes til Inger Hilde Solstad, Høylandet kommune, tlf. 913 71 339, inger.solstad@hoylandet.kommune.no.»

 

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 30.05.2018 10:38
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Inger Hilde Solstad
Kommunalsjef næring og utvikling