Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Valg av meddommere/skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024

Det skal foretas nye valg av meddommere/skjønnsmedlemmer  for perioden 2021 – 2024 og det oppfordres til at innbyggerne i Høylandet kommune å foreslå kandidater.

Jordskifteretten – 1 kvinne og 1 mann

Meddommere i saker til lagmannsretten – 1 kvinne og 1 mann

Meddommere i Tingretten – 4 kvinner og 4 menn

Skjønnsmedlemmer -  1.

De som velges må være bosatt i Høylandet , fylt 21 år, ikke være fradømt stemmeretten, ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller konkurskarantene og ha tilstrekkelig norskkunnskaper.

Mer informasjon i Domstolloven og Skjønnsprosessloven.

Frist for å foreslå kandidater settes til 13. mai, behandles i valgkomiteen 14. mai og forslagene legges på høring i 14 dager før kommunestyret foretar valgene i juni.

Forslag sendes Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no

Til toppen