Tilskudd til sommerjobb for ungdom i alderen 15 - 20 for 2023

Tilskudd til sommerjobb for ungdom i alderen 15 - 20 for 2023

Trøndelag fylkeskommune lyser ut 300 ukelønner/tilskudd à kr 7.000 til sommerjobb for ungdom i alderen 15 - 20 år.

Bakgrunn for tilskuddsordningen er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke.

Tilskuddsordningen i 2023 er næringsnøytral. Det betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle type næringer eller kommunale etater. Å tilby ungdom sommerjobb er en gyllen mulighet for bedrifter som ønsker at de unge skal bli kjent med mulighetene for en yrkeskarriere i lokalt næringsliv.

Som tidligere år er det kommunene som søker om tilskudd, på vegne ar lokale bedrifter og egne kommunale enheter. Kommunen kan bruke sommerjobb for ungdom som en strategi for å styrke rekrutteringen til kommunale tjenester med rekrutteringsutfordringer, f.eks innenfor helse- og omsorgssektoren.

Retningslinjer

 1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år - dvs. årskullene 2003 - 2008.
 2. Det gis et tilskudd på kr 7.000 per ungdom som får sommerjobb.
 3. Sommerjobbene skal ha minst tre uker varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
 4. Lengen på en arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer.
 5. Det er kommunene som kan søke. Kommunen sender en samlet søknad på vegne av lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter. Hver kommune kan søke om inntil 10 tilskudd.
 6. De unge skal ha en arbeidsavtale og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.

Tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad.

Trøndelag fylkeskommune har satt søknadsfristen til 30. april.

Høylandet kommune inviterer næringsaktører i Høylandet kommune og kommunale enheter til å melde sin interesse om å være med i Høylandet kommune sin søknad om tilskudd til sommerjobb for ungdom.
Kommunen kan søke på inntil 10 plasser.

Henvendelsen må inneholde:

 • organisasjonsnummer
 • navn på bedrift
 • kontaktperson
 • epostadresse
 • telefon nummer
 • antall tilskudd det søkes om.  
 • Kort beskrivelse av jobben som ungdommen skal utføre.

Frist for tilbakemelding settes til 15. april 2023 til:  postmottak@hoylandet.kommune.no    

Til toppen