Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

 

 

Aktuelt

Telefon/4G dekning i Høylandet kommune - oppdatert info 03.04.21

Det er dessverre igjen meldt om ustabil mobildekning i Høylandet sentrum. Feilen er rapportert til Telenor. Dersom kontakten er helt brutt, så er et en tilgjengelig satellittelefon  utstasjonert ved Høylandet sykehjem.

Til informasjon, kommunen har hatt tett dialog med Telenor før påska og flere grep/tiltak planlegges for å sikre en mer stabil mobildekning.  

Vi har nå over tid opplevd ustabilitet og bortfall av telefon/4G i sentrum m/omland i Høylandet kommune.

En dialog med Telenor og Statsforvalteren er opprettet og noe utbedringer er allerede utført, men andre tiltak planlegges gjennomført både på kort og lang sikt.

Skulle det imidlertid oppstå problemer med dekning i påskedagene henstilles dere om å opprette kontakt med feilmeldingen.

Feilmeldingen har følgende nr. 915 09 000.

Hvis kontakten er helt brutt, er det en tilgjengelig satellitt-telefon utstasjonert ved Høylandet Sykeheim.

Det er nødvendig at det meldes inn fortløpende. Vi er blitt lovt noe ekstra oppmerksomhet fra Telenor i tida fram til andre utbedringer er gjort.

Til toppen