Økonomisk støtteordning for etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag - 2024

Trøndelag fylkeskommune ønsker å støtte etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag.
Elektrifisering av bilparken er et viktig klimapolitisk tiltak og fylkeskommunen vil derfor
stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og på strekninger med svakt tilbud og
utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. Fylkestinget tilbyr derfor investeringsstøtte til
utbygging av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i slike områder.

Les mer om ordningen Økonomisk støtteordning for etablering av hurtigladere for elbil i Trøndelag - 2024 (PDF, 305 kB)