Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Leie av Hållinghallen

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Lag/grupper som ønsker å leie Hålling hallen fram til og med juni 2021 sender søknad til servicekontoret på e-post
postmottak@hoylandet.kommune.no innen 5. oktober 2020.

Aktiviteter kan foregå i tidsrommet kl 15:00 - 22:00.

Oppfordrer IL Hållingen til å samkjøre sine ønsker før innsending.


Søknaden skal inneholde:
- Navn på lag/gruppe
- Antall timer/økter pr.uke
- Hva ønskes leid: 1/3, 2/3 eller hele hallen. 
- Dager/tidspunkt. 1.ønske og 2.ønske
-Tid for oppstart
- Kontaktperson, epost, tlf
- Ansvarlig trener/leder

Evt spørsmål om utleie, ta kontakt med teknisk v/Lars Kristian Larssen tlf 481 35 237
Vi minner om at trenere/ledere som slutter skal levere nøkler til servicekontoret.

Servicekontoret

Til toppen