Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

Aktuelt

Leie av Hållinghallen

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Lag/grupper som ønsker å leie Hålling hallen fram til og med juni 2021 sender søknad til servicekontoret på e-post
postmottak@hoylandet.kommune.no innen 5. oktober 2020.

Aktiviteter kan foregå i tidsrommet kl 15:00 - 22:00.

Oppfordrer IL Hållingen til å samkjøre sine ønsker før innsending.


Søknaden skal inneholde:
- Navn på lag/gruppe
- Antall timer/økter pr.uke
- Hva ønskes leid: 1/3, 2/3 eller hele hallen. 
- Dager/tidspunkt. 1.ønske og 2.ønske
-Tid for oppstart
- Kontaktperson, epost, tlf
- Ansvarlig trener/leder

Evt spørsmål om utleie, ta kontakt med teknisk v/Lars Kristian Larssen tlf 481 35 237
Vi minner om at trenere/ledere som slutter skal levere nøkler til servicekontoret.

Servicekontoret

Til toppen