Aktuelt

Leie av Hålling hallen

Vi tar sikte på å ta i bruk Hålling hallen fra uke 42, og all aktivitet skal fortrinnsvis foregå i hallen og ikke i gymsal.

Lag/grupper som ønsker å leie Hålling hallen fram til og med juni 2021 sender søknad til servicekontoret på e-post
postmottak@hoylandet.kommune.no innen 5. oktober 2020.

Aktiviteter kan foregå i tidsrommet kl 15:00 - 22:00.

Oppfordrer IL Hållingen til å samkjøre sine ønsker før innsending.


Søknaden skal inneholde:
- Navn på lag/gruppe
- Antall timer/økter pr.uke
- Hva ønskes leid: 1/3, 2/3 eller hele hallen. 
- Dager/tidspunkt. 1.ønske og 2.ønske
-Tid for oppstart
- Kontaktperson, epost, tlf
- Ansvarlig trener/leder

Evt spørsmål om utleie, ta kontakt med teknisk v/Lars Kristian Larssen tlf 481 35 237
Vi minner om at trenere/ledere som slutter skal levere nøkler til servicekontoret.

Servicekontoret

Til toppen