Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 469 17 811 (Åpningstid hverdager fra kl. 08:00 - 15:30).

 

Ny info vedr mobilnettet  kl 17.00 - 28.nov.

Telenor har rettet feilen.  

Aktuelt

Ledig deltidsstilling som brannkonstabel

Klikk for stort bilde Namdal brann- og redningsvesen avd. Høylandet søker etter brannkonstabel (deltid).
Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Ledig stilling som brannkonstabel (deltid):

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.
Krav til stillingene:
• Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonen.
• Må oppfylle fysiske og medisinske krav til røykdykking.                     
• Deltakelse i brannvesenet krever skriftlig godkjenning fra hovedarbeidsgiver.
• Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring.
• God samarbeidsevne og fleksibilitet.
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Ønskelig:
• Førerkort kl.C..
• Utrykningsførerbevis kode 160.
• Førstehjelpskompetanse.

Aktuelle søkere må gjennomgå helsesjekk og fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.
Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold som følge av framtidig brannordning og organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid.
Namdal brann- og redningsvesen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til brannsjef Tommy Tørring, tlf. 90010160.

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Grong kommune sin hjemmeside innen 01.10.2020
https://www.grong.kommune.no/ledige-stillinger/

Til toppen