Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Aktuelt

Ledig deltidsstilling som brannkonstabel

Klikk for stort bilde Namdal brann- og redningsvesen avd. Høylandet søker etter brannkonstabel (deltid).
Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Grong, Høylandet og Overhalla, der Grong er vertskommune. Vi har som primæroppgave å drive forbyggende arbeid samt sikre lokalsamfunnet mot brann, ulykker og akutt forurensning.

Ledig stilling som brannkonstabel (deltid):

Brannkonstablene blir utkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 8 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.
Krav til stillingene:
• Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonen.
• Må oppfylle fysiske og medisinske krav til røykdykking.                     
• Deltakelse i brannvesenet krever skriftlig godkjenning fra hovedarbeidsgiver.
• Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring.
• God samarbeidsevne og fleksibilitet.
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Ønskelig:
• Førerkort kl.C..
• Utrykningsførerbevis kode 160.
• Førstehjelpskompetanse.

Aktuelle søkere må gjennomgå helsesjekk og fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.
Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold som følge av framtidig brannordning og organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid.
Namdal brann- og redningsvesen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til brannsjef Tommy Tørring, tlf. 90010160.

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Grong kommune sin hjemmeside innen 01.10.2020
https://www.grong.kommune.no/ledige-stillinger/

Til toppen