Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017 - 2020 - høring

Høylandet formannskap vedtok i møte den 05.12.2016 å sende forslag til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på høring. Planen inneholder en oversikt over eksisterende idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt en oversikt over nye potensielle anlegg og områder. Planen setter også fokus på fysisk aktivitet og folkehelsesatsing.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Høylandet kommune, Vargeia 1,

7977 Høylandet eller postmottak@hoylandet.kommune.no senest innen 17.01.2017.

Sist endret 13.12.2016
Fant du det du lette etter?