Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 907 93 183

Aktuelt

Kartlegging av næringsutvikling

Høylandet er avhengig av et næringsliv i utvikling, både nå og framover i tid.  Kommunestyret vedtok i desember 2019 å nedsette ei arbeidsgruppe som skal se på hva som skal til for skape vekst og utvikling, og hvordan kommunen kan bistå næringslivet på best mulig måte. Den nedsatte gruppen består av politikere, næringsaktører, representanter for kommunens landbruksforum og næringsforening i tillegg til deltakere fra kommuneadministrasjonen. Arbeidsgruppa er godt i gang, nå inviteres aktører fra næringslivet til å delta på en spørreundersøkelse.

Våren 2020 ble spesiell for de fleste av oss. Etter at smitteverntiltakene mot Covid-19 ble innført for hele Norge den 12.mars, ble de aller fleste berørt, både sosialt og med hensyn til arbeid. Mange bedrifter opplever usikre tider.  Nå er samfunnet gradvis i ferd med å åpne igjen. Likevel må vi nok ennå en stund leve med usikkerhet og en annen slags hverdag enn det vi var vant med før 12.mars. Samtidig som kriser som Koronakrisen skaper store utfordringer, oppstår det også nye trender og muligheter. Fokus på lokal verdiskaping har økt hos forbruker. Både forbrukere og bedrifter har i større grad tatt i bruk digitale verktøy.

Kommunen ønsker nå å gå i gang med en omfattende prosess med ønske om å støtte opp om videre utvikling av næringslivet i Høylandet, følge opp vekstmuligheter som finnes i kommunen og videreutvikle samhandling mellom kommune og næringsliv.

Høylandet kommune har derfor tatt initiativ til at det blir gjennomført en kartlegging blant bedriftene i kommunen. Et utvalg av bedrifter vil bli kontaktet slik at vi får dannet et bilde av situasjonen og vekstambisjonene i kommunen.  I forlengelsen av kartleggingen vil det bli gjennomført tiltak for å styrke veksten der potensialet er størst. 

 

Et utvalg bedrifter er valgt ut til å delta i undersøkelsen. Dersom du og din bedrift har vekstambisjon og ønsker å delta i undersøkelsen, kan du rette en henvendelse til postmottak@hoylandet.kommune.no . Intervjuprosessen blir gjennomført med det aller første, så nøl ikke med å ta kontakt.   

Resultatet fra undersøkelsen blir også framlagt for deltakende bedrifter tidlig høst 2020. I forlengelsen av kartleggingen vil det bli gjennomført tiltak for å styrke veksten der potensialet er størst.  Spørreundersøkelsen blir et viktig grunnlag for den nedsatte arbeidsgruppens videre arbeid.

Vi ser fram til mange gode innspill til hvordan vi sammen skal få til næringsutvikling i framtida.

Hege Nordheim-Viken

Ordfører

Til toppen