Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Informasjon til foresatte ved Høylandet barne- og ungdomsskole

Den siste uken har det vært streik knyttet til kollektivtrafikken i deler av landet. Fra og med lørdag 26.09.2020 trappes streiken i kollektivtrafikken opp. AtB har gitt informasjon til kommunen om at  skolebuss rute Kongsmoen- Høylandet skole blir tatt ut i streik.

Vi vil sende SMS til foresatte hvis ytterligere bussruter blir tatt ut i streik, eller at streiken avsluttes.
AtB setter ikke inn andre operatører. Kommunen har heller ikke lov til å sette opp alternativ transport. Den generelle oppfordringen er at de elevene som blir berørt av buss streiken prøver å komme seg til skolen på andre måter.
Elevene som ikke kommer seg til skolen på grunn av buss streiken får ikke fravær, men må melde fra til kontaktlærer. Elever som ikke rammes av buss-streiken møter på skolen som normalt.
Elevene som blir hjemme kan, til å begynne med, ikke forvente å få digital hjemmeundervisning. Elevene må følge arbeidsplanene i fagene sine og gjøre skolearbeid på egen hånd. Eleven må følge med på teams, for å holde seg oppdatert og for å kommunisere med lærer.
Dette er informasjon kommunen har pr fredag 25.09  kl 14:30, men situasjonen kan forandre seg.

Oppfordrer til å følge med på Atb sine hjemmesider.

For spørsmål, ta kontakt med Kommunalsjef oppvekst- og kultur Kristin Lonmo Almaas tlf 995 46 051.

Til toppen