Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 907 93 183

Aktuelt

Høring - Verdisetting og kartlegging av friluftsområder i Høylandet kommune

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, er friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi. Verdisetting og kartlegging av friluftsområdene i kommunen er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og  ivareta arealer for friluftslivet.

Har du innspill ? Høringsfrist 4 mai.

Send ditt innspill til:  Høylandet kommune, Vargeia, 7877  Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no

Kartlegging og verdisetting har fulgt en nasjonal metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Høringsforslaget i kartet  er offentliggjort på Naturbase.no.  Temakartet på friluftsliv har ingen juridiske bindinger og derfor heller ikke de samme kravene til høring som saker etter plan- og bygningsloven.

Verdisettingen og kartleggingen er nyttig informasjon som blir benyttet i den framtidige arealplanleggingen i Høylandet  kommune og i kommunens arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv.

Vedlegg: 

Til toppen