Høring kystsoneplan

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen

Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid), Flatanger og Osen - utvidet med kommunene Roan, Åfjord og Bjugn - har i førstegangsbehandling gjort likelydende politiske vedtak om å legge planprogrammet for Kystsoneplan for Namdalen ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 1. september – på felles elektronisk skjema på regionrådets hjemmeside:

Namdal Regionråd - Kystsoneplan

Publisert av Anita Færøy. Sist endret 04.07.2018
Fant du det du lette etter?