Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Korona tlf 907 93 183

Aktuelt

Høring - Høylandet kommunes planstrategi 2020 - 2023

Høylandet formannskap vedtok i møte 3. april i sak 16/20 kommunal planstrategi for utsending til statlige og regionale organer og nabokommuner.

Innspill til planstrategien kan sendes til  Høylandet kommune Vargeia 1, 7877 Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no.
 
Den kommunale planstrategien skal redegjøre for valg som gjøres knyttet til kommunens utvikling som samfunn og organisasjon. Strategien danner grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.
Forslag til kommunal planstrategi for Høylandet kommune 2020-2023 er klar for å godkjennes for utsending til statlige og regionale organer samt nabokommuner av Høylandet formannskap. Strategien har blitt til gjennom samarbeid med de ulike enhetene i kommunen, og ved møter i administrasjonen.
Strategien er nært knyttet til kommunens pågående arbeid med kommuneplanens samfunnsdel
.
 
Frist for innspill er satt til 6.mai.
 
Til toppen