Høring - handlingsplan m/økonomiplan for perioden 2018 - 2021 og årsbudsjett for 2018

Formannskapets forslag til handlingsplan med økonomiplan for perioden 2018 – 2021 inkl. forslag til årsbudsjett for 2018 med prisjusterte avgifter og betalingssatser for 2018 er utlagt til offentlig gjennomsyn ved servicekontoret i tidsrommet 28.11.17 -11.12.17.

Eventuelle anmerkninger til planen og årsbudsjettet må være mottatt Høylandet kommune innen 12.12.17.

Rådmann

Sist endret 12.12.2017
Fant du det du lette etter?