Helsesykepleier - 100 % stilling

Helsesykepleier - 100 % stilling

Vi søker etter helsesykepleier til vår helsestasjon. Ønsker du å være en del av et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger, med fokus på å utvikle faget og tjenesten, er dette stillingen for deg. Helsestasjonen har i dag spesialsykepleier i psykososialt arbeid barn og unge ansatt i 100% stilling, samt jordmor i 20% stilling. 

Søknad sendes på elektronisk skjema

Søknadsfrist: 28. april 2022

Arbeidsoppgaver:

Helsesykepleier er faglig leder av helsestasjons- og skolehelsehelsetjenesten samt helsestasjon for ungdom (HFU). 

• Arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten i henhold til anbefalinger og program 
• Utvikling av tjenesten i tråd med Nasjonal faglig retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tjenesten
• Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester
• Ansvar for fagutvikling og faglig oppdatering av tjenesten
• Vaksinasjon
• Prevensjonsveiledning 
• Arbeid med helsetjeneste til flyktninger 
• Dokumentasjon i CGM journal
• Undervisning
• Oppfølging av barn, unge og foresatte med kartlegging, støttesamtaler, veiledning og rådgivning
• Bidra til henvisning til spesialhelsetjenesten
• Koordinator i ansvarsgrupper. 

Kvalifikasjoner:

• Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier

Det er også ønskelig med: 

• erfaring fra helsestasjon eller annet arbeid med målgruppen
• kjennskap til fagverktøyet CGM helsestasjon 
• erfaring fra arbeidsfeltet er en fordel
• kjennskap til kvalitetssystemet Compilo 
• kjennskap til trygghetssirkelen (Circle of security) 
• kjennskap til NBO (observasjon og forståelse av spedbarns språk) 
• kjennskap til BTI (bedre tverrfaglig innsats) 

Personlige egenskaper:

• Du har engasjement for forebyggende og helsefremmende arbeid 
• Du er brukerorientert, fleksibel og løsningsorientert 
• Du har interesse for sped- og småbarn og deres familier og har god helhetstenkning
• Du kan arbeide strukturert og målrettet, selvstendig og i team 
• Du trives med å jobbe på en helsestasjon og ønsker bidra til utvikling 
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønsker du mer info ta gjerne kontakt med kommunalsjef helse og omsorg Trond Carlson tlf 906 32 277 eller epost: trond.carlson@hoylandet.kommune.no

Til toppen