Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Ferievikar i pleie og omsorg 2021

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal 
avvikle sommerferie i perioden uke 26 – 33 og vi trenger derfor
vikarer i flg. stillinger:

Hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste og sykeheim
Sykepleiere/Vernepleiere
Hjelpepleiere/Helsefagarbeidere/Omsorgsarbeidere
Sykepleier-//vernepleierstudenter andre studenter og elever
Hjemmehjelpere/assistenter

Legekontoret:
Sykepleier/legesekretær

Kjøkken
Kokk/assistenter

 

I alle stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Det er krav om Politiattest.
Søkere til miljøarbeidertjenesten og hjemmesykepleien må ha førerkort for personbil KL B.
Ønsker om eventuell avvikling av ferie må komme klart frem i søknaden.
Oppgi evt ønske om arbeidssted.

 

Spørsmål til stillingene rettes til:

Hjemmesykepleien/sykeheimen Avdelingsleder Rolf Sturla Velde tlf 974 10 920

Miljøarbeidertjenesten Avdelingsleder Liss Tone Engan tlf 900 12 907

Kjøkken Kjøkkensjef Hilde Olsen  tlf 907 10 231

Legekontor Kontorleder Berit Grongstad Lona  tlf 469 17 811 

 

Søknadsfrist: 01.03.2021 på elektronisk søknadskjema

Til toppen