Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

Aktuelt

Ferieavvikling sommer 2021

FERIEAVVIKLING HELSESTASJON/ SKOLEHELSETJENESTEN

• Ledende Helsesykepleier Lena Almås har ferie i perioden 23.juni t.o.m. 13.juli  - Uke 25 (halve uka), Uke 26, 27 og 28 (halve uka). 

 

• Spesialspl. Ann Jorun Okstad har ferie i uke 28, 29, 30 og 31.

Spørsmål knyttet til sped- og småbarns helse og utvikling kan i denne perioden Lena har ferie, rettes til  legekontoret. Når det gjelder de minste barna, kan også jordmor Anne Judith Skarland kontaktes.

Spørsmål knyttet  til barn og unges psykiske helse, samt råd/ veiledningsbehov i familier med barn og unge, kan rettes til  Ann Jorun Okstad. Mobil 99261009

Koronavaksinering

I Lena Almås sin ferieperiode, vil Ann Jorun Okstad ha ansvar for koordinering av Koronavaksineringen fram til Lena er tilbake uke 28.

 

Høylandet Helsestasjon

Til toppen