Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

 

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

 

Koronatelefon: 469 17 811. Vil være åpen i helga 23. - 24. januar mellom kl 13:00  og 15:30

Høylandet kommune har nå startet vaksinasjon mot korona, i henhold til nasjonale prioriteringer. 
Du kan følge med vaksineringsprogrammet og statistikker for antall vaksineringer for Høylandet via Folkehelseinstituttet sin web.side.

Aktuelt

Diverse valg

Valgkomiteen har kommet med forslag til kommunestyret på 

Meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025

Jordskiftemeddommere i perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Meddommere til lagmannsretten 2021 - 2024

Meddommere til tingretten 2021 - 2024

Disse legges nå ut til høring med høringsfrist: 29. mai 2019.

Valget skjer i kommunestyrets møte 2. juni 2020.

Evt tilbakemelding sendes servicekontoret, Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet evt epost: postmottak@hoylandet.kommune.no

Valgkomiteens forslag som meddommere og skjønnsmedlemmer:

Ole Joar Flaat

Jo Arne Kjøglum

 

Valgkomiteens forslag til jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Randi Skarland

Eivind Råum Fiskum

 

Valgkomiteens forslag til meddommere i lagmannsretten 2021 - 2024 - Frostating lagmannsrett

Liv Flått

Tommy Tørring

 

Valgkomiteens forslag til meddommere i Tingretten 2021 - 2024

Vidar Grongstad

Ola Sigurd Grongstad

Rune Kristian Grongstad

Knut Terje Årsandøy

 

Gudny Furnes

Bjarnhild Grongstad

Marit Henny Tyldum Kjøglum

Inger Sofie Aune Johannessen

Til toppen