Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Høylandet kommune: Klikk her for informasjon
NB - legevakta flytter fra sykehuset til andre lokaler idag 31. mars

De har første vakt i de nye lokalene allerede i ettermiddag. 

Her er lenke til kart til ny adresse, Pinavegen 14:  Adresse ny legevakt

Aktuelt

Anbudsdokument - Vintervedlikehold brøyting, strøing av kommunale veier og plasser

Høylandet kommune inviterer til anbudskonkurranse vintervedlikehold av kommunale veier.

Det skal kontraheres leverandører på brøyting og strøing av kommunale veier og plasser for en rammeavtale i perioden 01.10.2020-30.04.2025 med en opsjon på ytterligere to år frem til 30.04.2027. Det tas forbehold om at leveringsprogrammet kan bli endret. Høylandet kommune står fritt i å velge leverandør basert på kriteriene for tildeling i anbuds- beskrivelsen.
Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket "TILBUD VINTERVEDLIKEHOLD HØYLANDET KOMMUNE”, innen 15.04.2020 KL 12:00 (DETTE VIL SI AT TILBUDET SKAL VÆRE OSS I HENDE PÅ TIDSPUNKTET)

Postadresse: Høylandet Kommune, Teknisk avdeling Vargeia 1, 7877 Høylandet

 

Med hilsen

Johan Grongstad

Teknisk sjef Høylandet Kommune

 

Til toppen