Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

Koronatelefon: 469 17 811 - åpen alle hverdager mellom kl. 08:00 - 15:30.

Aktuelt

Aksellastgrense fv 7046 - Hognesvegen

Trøndelag fylkeskommune, seksjon drift og vedlikehold veg melder følgende:

Midlertidig aksellastgrense vil innføres på 

• Fv. 7046 Hognesvegen. 

i Høylandet kommune.

Vegen er utsatt for stor belastning og vil ikke tåle dagens bruksklasse BK10.

Selv om dette fører til ulemper for næringen (tømmer, melk mm) er det viktig å gjennomføre restriksjoner for å spare vegen. Vi vil unngå unødvendige kostnader med reparasjoner.

Det fattes følgende vedtak:

• Fv. 7046 S1D1 M3 – S1D1 M5118 Hognesvegen:

Bruksklasse BK8 med totalvekt 32 tonn.                                                                               

Det skiltes med skilt nr. 320   «Aksellastgrense» og tekst 8t.

Vedtak er gyldig fra den dag skiltene er satt opp og inntil videre.  Vedtak iverksettes fra onsdag 7.april 2021.

Til toppen