Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

Krav til søknaden  Hva kan dere søke på - Hvordan søke - Rapporteringer - Utlysningsteksten

  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Trenger du hjelp - kontakt Inger Sofie - mob. 416 41 229

 

Høylandet kommunes næringsfond har gjennom statens krisepakke 3 fått tildelt ekstra midler for å dempe effekten av nedstengningen som ble gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien

Grunnet mistanke om vannlekkasje, ber vi abonnenter ved Midtre Høylandet vannverk unngå unødvendig bruk av vann.

Vanning av plener etc bør unngås.

Teknisk drift

Høylandet er avhengig av et næringsliv i utvikling, både nå og framover i tid.  Kommunestyret vedtok i desember 2019 å nedsette ei arbeidsgruppe som skal se på hva som skal til for skape vekst og utvikling, og hvordan kommunen kan bistå næringslivet på best mulig måte. Den nedsatte gruppen består av politikere, næringsaktører, representanter for kommunens landbruksforum og næringsforening i tillegg til deltakere fra kommuneadministrasjonen. Arbeidsgruppa er godt i gang, nå inviteres aktører fra næringslivet til å delta på en spørreundersøkelse.

Valgkomiteen har kommet med forslag til kommunestyret på 

Meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025

Jordskiftemeddommere i perioden 01.01.2021 - 31.12.2024

Meddommere til lagmannsretten 2021 - 2024

Meddommere til tingretten 2021 - 2024

Det skal foretas nye valg av meddommere/skjønnsmedlemmer  for perioden 2021 – 2024 og det oppfordres til at innbyggerne i Høylandet kommune å foreslå kandidater.

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, er friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi. Verdisetting og kartlegging av friluftsområdene i kommunen er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og  ivareta arealer for friluftslivet.

Har du innspill ? Høringsfrist 4 mai.

Send ditt innspill til:  Høylandet kommune, Vargeia, 7877  Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Vi oppfordrer alle kundene til å holde seg oppdatert på atb.no, og kundene skal her finne all relevant informasjon.
• Reiseplanleggeren på atb.no og appen AtB Reise er oppdatert med ny reiseinformasjon som gjelder fra 30. mars.
• Kunder kan også nå oss via Facebook, chat, atb.no eller tlf. 02820

Oppfordrer til å dele dette i aktuelle kanaler som kommunens hjemmesider og sosiale medier. Se pressemelding for mer utdypende informasjo:

https://atb.no/getfile.php/1380176-1585209016/Presseskriv/Nye%20rutetider%20for%20buss%20fra%2030.%20mars.pdf

Det ligger en kraftig jordfeil i anlegget som slår ut jordfeilbryteren momentant. Det vil derfor ikke bli lys der før helgen, men har planlagt videre feilsøking og forhåpentligvis utbedring på mandag.

NTE Elektro, Namsos

Høylandet Kommune innførte fra 17.03.2020 krav om gravemelding på alt av graving både på kommunal og privat grunn.

Dette gjøres for å minske faren for utilsiktet utfall av vann, avløp og annen kritisk infrastruktur.

Fyll ut og send inn skjema som du finner her:  Gravemelding (PDF, 131 kB)

 

Korona-viruset, og lock-down som følge av dette, har skapt en meget spesiell situasjon, og krevende tider for næringslivet. På Høylandet er hovedandelen av bedriftene små bedrifter og enkeltmannsforetak, og er dermed ekstra sårbare. Flere har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, mens andre opplever omsetningssvikt.

Til toppen