12.11.21 Influensavaksinering

12.11.21 Influensavaksinering

Det minnes om mulighet for å få tatt influensavaksine ved legekontoret. De som ønsker vaksine kan møte opp på legekontoret mandag – fredag. Du trenger ikke ringe og bestille time.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlige og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Betaling:
Vaksinering er gratis for alle i risikogruppene

 

Legekontoret

Til toppen