Til alle som har brønn!

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Registreringen er gratis og kan gjøres på nettsiden til mattilsynet.no.

Informasjonsside hos mattilsynet

Kontaktpersoner hos Mattilsynet er Erik Wahl tlf 99 45 07 02 /  22 40 00 00 -  erik.wahl@mattilsynet.no

 

Hvorfor registrere?

 

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Kommunen får informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet. På denne måten kan kommunen ta hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid.

Kontakt

Inger Hilde Solstad
Kommunalsjef næring og utvikling
913 71 339
Lene Elise Mevassvik
Jordbruksjef
902 55 397