Idrettsstipend for ungdom

 Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år.

 

 Søknadsfrist er 1. september.

Søknadsskjema og retningslinjer finnes her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/idrettsstipend-i-Trondelag/