Barnehageopptak 2019/2020

 Søknadsfrist for barnehagetilbudet 2019/2020 er 15.mars 2019.

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema.

For mer informasjon om barnehageopptaket ta kontakt med styrer Tove Vang tlf 473 00 479.