Aktuelt
Publisert 11.11.2019

Stenging av veg

 

Publisert 06.08.2019

 Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år.

 

Publisert 19.06.2019

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2019 sak 29/19:

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt legges ut til offentlig ettersyn fram til 1. august 2019 og sluttbehandles i kommunestyret i etterkant. 

Høringsuttalelser sendes Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller på epost: postmottak@hoylandet.kommune.no

Evt spørsmål rettes til brannsjef Tommy Tørring tlf 900 10 160

Publisert 03.06.2019

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet?

Publisert 08.02.2019

 Søknadsfrist for barnehagetilbudet 2019/2020 er 15.mars 2019.

Søknad sendes på elektronisk søknadskjema.

For mer informasjon om barnehageopptaket ta kontakt med styrer Tove Vang tlf 473 00 479.

 

Publisert 24.01.2019

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

Registreringen er gratis og kan gjøres på nettsiden til mattilsynet.no.

Informasjonsside hos mattilsynet

Kontaktpersoner hos Mattilsynet er Erik Wahl tlf 99 45 07 02 /  22 40 00 00 -  erik.wahl@mattilsynet.no

Publisert 19.12.2018

I h.h.t. forvaltningslovens § 38 kunngjøres med dette at Høylandet kommunestyre i møte 18.12.2018 sak 65/2018 vedtok endringer i kommunale gebyrregulativ. Med virkning fra 01.01.2019 endres bl.a. disse regulativ og betalingssatser :

 

Publisert 06.12.2018

Høylandet kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden 2019 - 2022 inkl årsbudsjett for 2019. 

Publisert 19.10.2018

Undersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Det er bakgrunnen for at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) med denne kampanjen ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

 

Publisert 04.10.2018

Fylkestinget har nylig vedtatt å etablere «Trøndelag fylkeskommunes frivillighetspris». Denne prisen skal deles ut allerede i år og nomineringsfristen er satt til 26. oktober.

Finnes det en person, forening eller gruppe i deres kommune eller organisasjon som fortjener å bli satt pris på for sin innsats innenfor frivillighetsfeltet og derfor bør være kandidat til denne nyopprettede prisen? I så fall, ikke nøl med å nominere!

Her finner dere retningslinjene for prisen, samt nomineringsskjema:

Frivillighetspris

Publisert 02.10.2018

Veiledende kunngjøring på Hållinghallen ligger nå ute på Doffin. Kunngjøringen har kunngjøringsid; 162716, og du kan finne den ved å følge linken: Doffin

Publisert 27.09.2018

Høstens kulturkveld arrangeres i Vassbotna. Dato: den 25. oktober kl. 19:00.

 

Publisert 27.09.2018

Fristen for å søke om spillemidler for 2018 settes til 15. oktober 2018.

Dette gjelder nye søknader, fornyede søknader og friluftsmidler, samt søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg.

Trenger du hjelp, ta kontakt med kulturkontoret.

Inger Sofie Aune Johannessen tlf 416 41229.

Publisert 27.09.2018

Etter høstferien blir det nytt danseprosjekt med Tanja Strand fra Bergsmo. Vi har allerede flere påmeldte, men det er ennå plass. Det blir 45 min hver uke fram til jul (8 uker) og så en ny periode i løpet av vårhalvåret. Danserne får opptre på Kulturskolens Jubileumskonsert/ forestilling i desember.

Påmeldte deles i grupper etter alder, og de yngste starter rett etter skoletid. Vi er glade for å kunne tilby dette opplegget gjennom Kulturskolen i tillegg til musikkopplæringen.

Gå inn på nettsiden Høylandet.kommune.no og velg søknadsskjema eller ta direkte kontakt med Kristin Kjølstad 41 64 84 24 hvis du har spørsmål.

Velkommen til oss!