Ryggkneppa - Haugland forretningsområde

Det er vedtatt detaljregulering for Ryggkneppa – Haugland forretningsområde i  Høylandet kommune. Planområdet omfatter eiendommen 100/4 og 100/52 samt en del av 100/7 .

Formålet med planarbeidet å legge til rette for sentrumsutvikling ved å regulere dette til forretningsområde, grøntområde og andre sentrumsfunksjoner.

 

Planprogrammet ligger ute  her på hjemmesiden (PDF, 2 MB).