Ny gang- og sykkelveg i Høylandet sentrum - forslag til reguleringsplan

Offentlig ettersyn:

Høylandet formannskap vedtok i møte den 05.12.2016 å legge forslag til reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg i Høylandet sentrum ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader sendes Høylandet kommune, Vargeia 1,  7977 Høylandet eller postmottak@hoylandet.kommune.no.

Høringsfrist er satt til 20.01.2017.