Legater - søknadsfrist 31.12.2019

 

«Hilma og Fridvald E. Rians legat» -

består av 2 deler,

et Utdanningsstipend og et Kulturstipend.

Hvert år fordeles rentemidlene likt mellom disse 2 stipendordningene.

Skoleungdom som er hjemmehørende i Høylandet kommune, og som går på videregående, kan søke på utdanningsstipendet

når de har starta på 3. året. Søkerne må ha fullført 2/3 av studiet, og studiet må være på nivå med videregående.

Kulturstipendet tildeles et lag eller forening som er tilhørende på Høylandet, stipendet kan også tildeles privatpersoner med begrunnelse fra lag eller forening.

Kjenner du en «Hålling» som har fortjent et kulturstipend så send inn anbefaling!

Søknad sendes til Servicekontoret innen 31.12.19 til postmottak@hoylandet.kommune.no

 

«Gudrun/Bernhof Flaat og John Øie»

er et legat som deler ut rentemidler til støtte og tiltak til de som har hjelpebehov/ funksjonshemmet i området Mjøsundet – Rosendalen.

Send søknaden til Servicekontoret innen 31.12.19  postmottak@hoylandet.kommune.no