Konstituerende møte kommunestyret

Dato
27. oktober 2023
Tid
19:00 - 22:00
Sted
Administrasjonsbygget